ПОКАЈАНИЕ – Ден 6

Ангелот на покајанието

Слово од Свети Теофан Затворник
Од „Четири беседи за појаснување на книгата ‘Пастир’
од Свети Апостол Ерма”

Со што можеш да ја спасиш својата душа

sv-ermasДосега чуеното од писанијата на свети Ерма сеуште не е сè што имав намера да ви пренесам и што може да ви послужи во вашиот труд во благоустројувањето на вашите срца. Чујте уште. Мислам дека словото на апостолскиот маж ќе биде поубедливо за вас од нашето немоќно многусловие. Затоа, не сакам до го оставам, сè додека не стигнам до крајот. По виденијата, за кои веќе ви зборував, кај свети Ерма следат заповедите, кои се тема на втората книга на неговиот “Пастир”. Кон нивното изложување, тој пристапува вака: “Се молев – вели тој, – дома и потоа седнав на креветот. И ете, видов дека влезе еден маж, кој влева почит со својот вид, во облека на пастир. На него беше наметната бела наметка, на грбот му висеше торба и во рацете држеше стап. Тој ме поздрави, го поздравив и јас. Потоа тој седна до мене и рече:

Continue reading

Advertisements